Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-24T12:29:35Z
dc.date.available2017-07-24T12:29:35Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56196
dc.description.abstractI oktober/november 2007 ble det foretatt en arkeologisk undersøkelse av et aktivitetsområde beliggende i tilknytning til et bergkunstfelt. Bakgrunn for tiltaket var søknad om utbygging av enebolig på tomten med helleristningene. Undersøkelsen ble igangsatt etter vedtak i Miljøverndepartementet. Tiltaket ble definert som et mindre privat tiltak med statlig dekning av kostnader knyttet til den arkeologiske undersøkelsen. Det ble gjort flere oppsiktsvekkende funn fra ulike perioder som samlet sett viser at området har stor tidsdybde. Hovedvekten av funnene skriver seg fra periodene bronsealder og middelalder. Funnenes mengde og karakter, samt at utgravningen fant sted sent på året, førte til at prosjektet ble utvidet og videreført sommeren 2008. Aktivitet i bronsealderen er påvist ved bergskjæret med helleristningene. Funn av smeltedigler fra bronsestøping er en ny funnkategori i kontekst med helleristninger. Et flintmateriale med innslag av retusjeringsteknikk, deriblant fem hjerteformede pilspisser, typedaterer deler av flintmaterialet til perioden senneolitikum/eldre bronsealder. Et par av pilspissene ble funnet sammen med smeltedigelskår. En datering til eldre bronsealder kan være mest nærliggende for pilspisser og smeltedigler. Trekull fra kulturlag i denne konteksten ble datert til overgangen mellom eldre og yngre bronsealder. Av de mer uforutsette funnene var godt bevarte rester av en gårdsbosetning fra middelalder. Anlegget besto av en ca 5x10 meter stor tuft etter en toroms laftestue med hjørneildsted i tillegg til et tuftområde uten tydelige konstruksjonsspor og avgrensning. Kull fra hjørneildstedet i toromstuften er datert til vikingtid/tidlig middelalder. I tuftområdet ble et mulig sentralt ildsted datert til høymiddelalder. Her ble det også funnet en penning av typen Moneta Osloi, utmyntet under Kong Håkon V (1299 - 1319). Vedartsbestemmelser er utført av Helge Høeg, radiologiske dateringer ved Beta Analytic Inc og Laboratoriet for Radiologisk datering ved NTNU, makrofossilanalyser av Anine Moltsen ved Natur & Kultur, København, osteologiske analyser av Per Holck ved Avdeling for anatomi, UiO og metallanalyser ved konserveringsseksjonen, Kulturhistorisk museum. Prosjektleder: Ole Christian Lønaas.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleAktivitetsområde ved helleristningsfelt og gårdsanlegg fra middelalder. Røren med Linnom, 147/69, Tønsberg kommune, Vestfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorEngebretsen, Cathrine Stangebye
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58958
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56196/1/RPT_V_Tonsberg_Roeren_021209.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata