Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-24T10:31:36Z
dc.date.available2017-07-24T10:31:36Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56182
dc.description.abstractGravfeltet på Nordre Odberg har en meget spesiell beliggenhet i landskapet ved at det ligger ved roten av et langt, smalt nes der Lågen slår sine største meanderbuer. Langs hele Numedalslågen er det registrert mange kulturminner, og spesielt store gravfelt. Gravfeltet har trolig målt omkring 230x500 meter og kan ha omfattet opptil 200 gravhauger. Haugene har ligget svært tett slik at fotgrøftene har tangert hverandre, majoriteten av gravhaugene er overpløyd, og det varierer sterkt hvor synlige de er i terrenget. Feltsesongen 2004 ble gjennomført som et feltkurs for masterstudentene i arkeologi ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Kulturhistorisk museum. Den siste uken i felt ble det dessuten satt i gang en form for dugnad med representanter fra Kulturhistorisk museum, Riksantikvaren og Vestfold Fylkeskommune. Sammenlagt ble det undersøkt ni gravhauger med tilhørende fotgrøfter hvorav en ble avskrevet som et delta hvor jordmasser fra de tilstøtende haugene ble samlet opp. Kun fem av haugene hadde spor etter begravelser, haug 1 og 12 innholdt deler av kremasjonsbegravelser, mens det i haug 13, 17 og 34 ble påtruffet inhumasjonsbegravelser. I haug 13 var det dessuten rester etter tre begravelser, og muligens en til to sekundærbegravelser. Alle inhumasjonsgravene innholdt gravgods. Prosjektleder: Jes Martens.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleGravfelt. Odberg Nordre, 2115/3, Larvik, Vestfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorEkstrøm, Hanne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58944
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56182/1/RPT_V_Larvik_Odberg_2004.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata