Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-24T07:14:03Z
dc.date.available2017-07-24T07:14:03Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56161
dc.description.abstractI perioden fra 25. april til 20. mai 2005 ble et jernvinneanlegg undersøkt i Fagstadlia, Fagstad, Lillehammer kommune, Oppland. Anlegget har tidligere vært undersøkt (Holme 1920, Hauge 1940, 1946). Ved utgravningen i 2005 ble det dokumentert en godt bevart sjaktovn med slaggrop (S18). Slaggropen framsto som sirkulær i plan, med en indre diameter på 1,2 m. I toppen var det rester av en nedsmeltet sjakt av brent leire. Slaggropen hadde en dybde på 0,8 m og var steinforet ned til 0,7 cm dybde. I gropen lå det 438 kg slagg. Rundt ovnen ble det påvist to, eller mulig tre, stolpehull (S36, S41 og S39). Alle tre strukturene lå ca 3 m fra ovnen, og ca 4,25-4,5 m fra hverandre. Det antas at de har inngått i en rektangulær takkonstruksjon over ovnsområdet. Rundt ovnen lå det et opp til 1 m tykt avfallslag (S2). Lagets volum er grovt estimert til å være på 30 m3 og til å inneholde ca 7,3 tonn slagg. For øvrig ble det påvist minst to røsteplasser (S28 og S29), et ildsted (S20), en rydningsrøys (S25) samt minst fire steinfylte groper med ukjent funksjon (S3, S4, S17, S24). Ved utgravningen ble det også lagt vekt på å dokumentere sporene etter de tidligere undersøkelsene på lokaliteten utført av T. N. Holme (1920) og T. Dannevig Hauge (1940, 1946). Prosjektleder: Jan Henning Larsen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleJernvinneanlegg. Fagstad, 42/1, Lillehammer, Oppland.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorMjærum, Axel
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58919
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56161/1/RPT_Opp_Lillehammer_Fagstad_04012006.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata