Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-21T12:27:54Z
dc.date.available2017-07-21T12:27:54Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56155
dc.description.abstractI tidsrommet 08.09.-26.09.2008 ble det undersøkt et bosetningsområde ved maskinell flateavdekking på Kvien (96/7). Det ble påvist 9 forhistoriske strukturer, deriblant en esse, 2 bryggesteinslag, 2 kokegroper, 1 ildsted/bunn av kokegrop, et fossilt dyrkningslag, en rydningsrøys og en grøftlignende struktur med usikker funksjon. I tillegg ble det undersøkt to groper og en mulig tuft av ukjent alder. Dateringene viser at det har vært aktiviteter på de aktuelle områdene i store deler av jernalder. Dyrkningssporene var fra romertid og smien fra overgangen mellom romertid og folkevandringstid. Dyrkningslaget ble datert til AD 5-75, rydningsrøysen til AD 85-210 og essen til AD 400-435. Den ene kokegropen ble datert til AD 270-535, altså enten romertid eller folkevandringstid. Bryggesteinslagene og den andre kokegropen ble datert til vikingtid og middelalder. Bryggesteinslag S23 fikk dateringen AD 895-985, mens det andre bryggesteinslaget, S1, var datert til AD1045-1235. Kokegropen S29, som lå under S1 ble datert til AD 1030-1225. Tidligere funn på Kvien, og nærheten til Høre stavkyrkje, indikerer at gården har vært en viktig gård i fortiden. Denne utgravningen forsterket dette inntrykket. Store bryggesteinslag kan tyde på at gården har holdt store gjestebud, og dette kan som nevnt settes i forbindelse med politisk makt. De store bryggesteinslagene vitner om at Kvien i yngre jernalder og middelalder hadde en viktig plass i samfunnet. Siden det i liten grad er utført tilsvarende undersøkelser i Valdres, ga utgravningen ny og viktig informasjon om kulturminner, bosetning og erhverv som supplement til informasjonen fra tidligere kjente gravminner i dalen. Prosjektleder: Jan Henning Larsen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleDyrkningsspor, bosetningsspor og smie. Kvien, 96/7, Vang kommune, Oppland.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorHellesøe, Hege Presttun
dc.creator.authorSkogsfjord, Anne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58915
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56155/1/RPT_Opp_Vang_Kvien_090410.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata