Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-21T12:17:21Z
dc.date.available2017-07-21T12:17:21Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56154
dc.description.abstractI forbindelse med legging av jordkabel ved Hadeland EnergiNett AS ble det undersøkt tre lokaliteter på gårdene Rossum sørstua, 55/3, Rossumhagen, 55/8, og Egge øvre, 48/3. Lokalitetene ble registrert av Oppland fylkeskommune i november 2007. Lok. 1 omfattet en kokegrop, datert til merovingertid. Lok. 2 omfattet jordbruksspor i form av dyrkningslag og rydningsrøys under dagens pløyelag, med dateringer av to dyrkningslag til hhv. eldre og yngre bronsealder. Lok. 3 omfattet en kokegrop og to kullholdige groper, førstnevnte datert til romertid, mens en av gropene ble datert til senmiddelalder. Det ble ikke gjort gjenstandsfunn under utgravningene. Utgravningene dokumenterte varierte aktiviteter i området fra eldre bronsealder til middelalder. Det er trolig at aktivitetene ikke er isolerte, men har sammenheng med annen aktivitet i det rike kulturlandskapet. Prosjektleder: Jan Henning Larsen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKokegroper, dyrkningsspor og andre strukturer. Rossum Sørstua, 55/3, Rossumhagen, 55/8, Egge Øvre, 48/3, Gran kommune, Oppland.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorWenn, Camilla Cecilie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58914
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56154/1/RPT_Opp_Gran_Roykenvika+II_250310.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata