Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-21T08:58:48Z
dc.date.available2017-07-21T08:58:48Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56140
dc.description.abstractFunnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I forbindelse med reguleringsendring på gårdene Heggen 132/1 og Heggestad 132/37 for å legge til rette for boligfelt, ble det fra 25.09.06 - 27.09.06 utført utgravning ved Kulturhistorisk museum på 4 tidligere registrerte lokaliteter med kullgroper (R1-R4) beliggende på planområdet. Planområdet består av et felt med utmark som ligger i en sydvestvendt li, og er omgitt av dyrket mark i N, S og Ø, og i V og SV grenser det til bebyggelsen i Follebu. I V-lig del av planområdet lå lokalitet R1, som igjen er delt opp i R1-1, kullgrop og R1-2, kullmile, i Ø-lig del av planområdet lå de tre andre lokalitetene (R2-R4). Alle kullgropene ble dokumentert ved tegning og fotografi før det ble hentet inn gravemaskin. R1 ble snittet slik at det ble lagt en profil gjennom både R1-1 og R1-2. R2 og R3 ble delt i to ved snitting, og i begge disse og i R1 ble bunnplanet fra gropene tegnet og fotografert før videre snitting. I R4 ble det håndgravd en sjakt på 1 m fordi det var et ønske fra fylkeskommunen og bevare den. Alle profiler ble renset ved hjelp av spade og graveskje og så dokumentert ved tegning og fotografi før det ble tatt ut kullprøver. Alle kullgropene hadde firkantet bunnplan med flat bunn og rette eller skrå sider. Kullprøvene er katalogisert under ett C-nr: C.55517 med 7 undernummer. R-1 var fra nyere tid, mens de øvrige ble datert høymiddelalder. Orienteringsoppgave: Lokalitet R1 har beliggenhet ca 450 m S for tunet på Heggen 132/1, og ca 60 m SØ for bekk. (GPS: WGS854/UTM32: X 0569557, Y 6787455 +/- 7 m). R2 ligger 120 m NØ for tunet på Heggehagen 137/37, og ca 20 m N for nordenden av revegard (GPS WGS854/UTM32: X 0569755, Y 6787130 +/- 9,2 m). Kullgrop R3: 150 m NØ for tunet på Heggehagen 137/37, og ca 50 m N for nordenden av revegard (GPS WGS854/UTM32: X 0569725, Y 6787232 +/- 15,9 m). Kullgrop R4: 50 m Ø for tunet på Heggehagen 132/37, og ca 30 m S for revegard (GPS WGS854/UTM32: X 0569773, Y 6787106 +/- 8,2 m). Kartreferanse/-KOORDINATER: ØK, CK 075-5-1 Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 1 N: 365291 Ø: 22567. FornminneID: 88186 / 88187 / 88188 / 88189. INNBERETNING/litteratur: Inger M. Eggen, 11.10.2006, Rapport fra arkeologisk utgravning: Heggen boligfelt, Heggen, 132/1, Gausdal kommune, Oppland. Funnet av: Inger M. Eggen, 2006 Prosjektleder: Jostein Bergstøl.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKullgroper. Heggen, 132/1, Gausdal kommune, Oppland fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorEggen, Inger M.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58892
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56140/1/RPT_Opp_Gausdal_Heggen_111006.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata