Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-21T08:49:38Z
dc.date.available2017-07-21T08:49:38Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56138
dc.description.abstractI perioden fra 15. august - 06. september 2005 ble jernvinneanlegg R160 det gravd ut i Gudbrandslie, Vang, Oppland. Undersøkelsen inngår i et mer omfattende utgravningsprosjekt i forbindelse med etablering av et hyttefelt i Gudbrandslie. På lokaliteten ble det påvist to bruksfaser. En liten sjaktovn med slaggrop (S2027), en amboltstein (S2028), et lite stolpehull (S2034) og slagghaug (S2006) uten innslag av renneslagg kan knyttes til denne eldste fasen (fase 1). Slagghaugen totale vekt har blitt estimert til om lag 2350 kg, hvorav omkring 1200 kg var slagg. Fem 14C-analyser har aldersbestemt bruksfase 1 til 670-890 e.Kr. (jf. vedlegg 8.4.2). I fase 2 ble det reist en toroms blestertuft (S2008) som målte ca 6,75x5,5 m. Rom I hadde en nær rektangulær form med en grunt nedgravd gulvflate som har målt ca 3,9x1,95 m. Sør i rommet var det plassert en sjaktovn med sideavtapping av slagg (S2005) som var inngravd i den ene veggvollen. Rom II var noe vanskeligere å avgrense, men har trolig vært nær kvadratisk og kan ha målt omtrent 2,25x2,25 m. Øst i rommet lå et ildsted (S2024). Et kullager (S2010), tre kullgroper (S S2001, S2002 og S2003) og en slagghaug (S2004) tilhører også fase 2. Slagghaugens totalvekt har blitt estimert til om lag 2400 kg,hvorav omkring 1000 kg var slagg. Åtte 14C-dateringer fra fase 2 har blitt aldersbestemt til tidsrommet 1000-1275 e.Kr. (jf. vedlegg 8.4.2). Ytterligere seks 14C-dateringer foreligger fra lokaliteten (jf. vedlegg 8.4.2). Disse faller innenfor tidsrommet 780-1030 e.Kr. Prøvene er hentet fra en røsteplass (S2011) og lag og strukturer uten sikker typologisk eller stratigrafisk tilknytning til noen av bruksfasene. 38 trekullprøver har blitt vedartsbestemt av statsstipendiat Helge I. Høeg (jf. vedlegg 8.4.1). Disse prøvene ble i all hovedsak bestemt til å være av bjørk (Betula). 19 prøver av bjørk har blitt 14C-analysert. Ut over dette har 5 prøver av slagg og 2 prøver av malm blitt oversendt metallurg og Prof. em. Arne Espelund ved NTNU for metallurgisk analyse. Espelund vil utarbeide en egen rapport på bakgrunn av analyseresultatene. Prosjektleder: Jan Henning Larsen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleJernfremstillingsplass med kullgroper. R160, Gudbrandslie, Grov (7/4) mfl., Vang, Oppland.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorMjærum, Axel
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58897
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56138/1/RPT_Opp_Vang_GudbrandslieR160_160206.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata