Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-21T08:40:50Z
dc.date.available2017-07-21T08:40:50Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56136
dc.description.abstractI perioden fra 29. august - 23. september 2005 ble jernvinneanlegg R6 gravd ut i Gudbrandslie, Vang, Oppland. Undersøkelsen inngår i utgravningsprosjektet i forbindelse med etablering av et hyttefelt i Gudbrandslie. På lokaliteten ble det påvist en blestertuft (S3001). Tuften var gravd inn i hellende terreng med lengderetning på tvers av fallretningen. Den ene langsiden var skåret inn i bakken, mens den andre langsiden var dannet av utfylte masser og delvis markert av en voll. Tuften var rektangulær til trapesformet og med ytre mål på 5x4,8 m. Den hadde ett indre rom som målte 4,2x2,2 m. I SØ-hjørnet av tuften ble det påvist en sjaktovn med sideavtapping av slagg (S3004). I tilknytning til ovnen lå stolpehullet S3018. I nedkant av tuften befant det seg to mindre slaggutkast (S3003 og S3005). I begge haugene ble det funnet renneslagg og bunnskoller. Utkastene var nær jevnstore og hadde en samlet totalvekt på anslagsvis 5380 kg, hvorav 2840 kg var slagg. I S3003 ble det funnet et stykke sjaktmateriale dekorert med dobbel vulst. Prosjektleder: Jan Henning Larsen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleJernfremstillingsplass med kullgrop. Gudbrandslie, Grov (7/4) mfl., Vang, Oppland.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorMjærum, Axel
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58895
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56136/1/RPT_Opp_Vang_GudbrandslieR6_030306.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata