Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-20T07:30:13Z
dc.date.available2017-07-20T07:30:13Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56118
dc.description.abstractI forbindelse med anleggelse av ny vannledning til Grue kommune i Hedmark, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning på Nes 93/17 i Grue kommune. Utgravningen foregikk i perioden 09.–20.10.2006, og ble gjennomført som en konvensjonell flateavdekking. Under utgravningen ble det funnet 55 strukturer av forhistorisk karakter, 39 var stolpehull, 2 ildsteder, 5 kokegroper, 2 smiegroper og 7 nedgravninger. Hovedsakelig stammer aktiviteten på Nes fra førromersk jernalder, 10 av 12 dateringer er fra denne perioden. I tillegg er et stolpehull er datert til yngre bronsealder og en nedgravning/ veggrøft til folkevandringstid. Et stolpehull fra registreringen på Østmo er datert til høymiddelalder. Det ble påvist to atskilte områder med stolpehull. I den nordlige delen av felt A ble det funnet 11 stolpehull og et ildsted fra et hus. Sporene etter huset består av to rekker stolpehull orientert ca nord-sør, med et ildsted i den nordlige delen av huset. Fire av stolpehullene og ildstedet er datert til førromersk jernalder. Husområde 2 omfattet 22 stolpehull av noe varierende karakter, enkelte av dem svært veldefinerte og dype. Et stolpehull ble datert til yngre bronsealder, et til førromersk jernalder og en veggrøft til folkevandringstid. Dateringene bekrefter at stolpehullene sannsynligvis representerer flere faser av hus. Det er også påvist en smiegrop, S-80. Også S-51 ser ut til å være rest av en smiegrop, begge er datert til førromersk jernalder. Det ble også påvist rester av kokegroper og enkelte nedgravninger av ukjent funksjon. To kokegroper ble datert til førromersk jernalder. Prosjektleder: Inger Marie Berg-Hansen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor. Nes, 93/17, Grue kommune, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorMelvold, Stine A.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58875
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56118/1/RPT_H_Grue_Nes_091208.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata