Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-19T10:44:43Z
dc.date.available2017-07-19T10:44:43Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56107
dc.description.abstractI forbindelse med anlegging av ny vannledning under Karlsborgveien i Oslo ble det utgravd deler av en steinalderlokalitet. Det ble her funnet et ildsted (S5) med noe kull og 21,6 gram brente bein. I tilknytning til ildstedet ble det også funnet 2 tverrpiler, 2 kniver og enkelte andre redskaper. Totalt fremkom det i overkant av 200 steinartefakter ved utgravningen. I tillegg ble det funnet et ildsted/kokegrop (S4) samt tre andre strukturer (S1-S3) i forbindelse med undersøkelsen. Strandlinjedateringer og artefaktmaterialet indikerer at den utgravde lokaliteten trolig kan plasseres i mesolittisk fase 4. Tre kullprøver har blitt vedartsbestemt til å være av furu og ulike løvtrær av Helge I Høeg (jf. Vedlegg, analyser 1). De delene av prøvene som ble bestemt til å være av løvtrær med relativt kort levealder ble videresendt til C14-analyse (jf. vedlegg, analyser 2). De tre dateringene som foreligger faller innenfor tidsrommet 5820±55- 5505±45 BP (4770-4335 f.Kr.). C14-dateringene strekker seg med dette fra tidlig til midtre deler av fase 4. Dette sammenfaller med den typologiske dateringen av artefaktmaterialet og strandlinjedateringen. Prosjektleder: Margrete F. Simonsen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor, steinalder. karlsborgveien, Jomfubraaten med Munkehagen Søndre, 235/48 (tidl 152/9), Oslo.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorMjærum, Axel
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58860
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56107/1/RPT_Jomfrubraaten_Karlsborgveien_10.10.2016.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata