Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-19T08:53:14Z
dc.date.available2017-07-19T08:53:14Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56096
dc.description.abstractI denne rapporten foreligger resultatene fra den arkeologiske utgravningen foretatt på Huseby under Sørum prestegård, 32/4, Sørum kommune, Akershus. Det ble gjort funn av boplasspor i form av ildsteder, kokegroper og stolpehull, som blant annet representerte et langhus. Bakgrunn for undersøkelsen er at det skal bygges boliger i åkeren på Huseby under Sørum prestegård. Planområdet er registrert ved Akershus fylkeskommune ved maskinell sjakting i åker (rapport ved Jens Arne Morken 14. august 1999 og Jostein Bergstøl 11. januar 1999). 18 strukturer ble registrert, blant annet ildsteder, kokegroper og mulige stolpehull. Tiltakshaver for utgravningen på Huseby var Fjeldholt eiendom NS som har finansiert undersøkelsen. Arbeidet er utført i henhold til vedtak fattet av Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk 21. juni 1999 (sak F 65/99).en_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBoplasspor. Huseby under Sørum prestegård, 32/4, Sørum, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorStene, Kathrine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58854
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56096/1/RPT_A_Sorum_Huseby_S%C3%B8rum_presteg%C3%A5rd.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata