Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-19T07:34:38Z
dc.date.available2017-07-19T07:34:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56089
dc.description.abstractI skogen øst for gården Ris ble det foretatt en undersøkelse av en tuft over flere år. Utgangspunktet var studier av historiker Trygve Vik (Ås Bygdebok) som på gmnnlag av gårdsgrenseanalyse og gamle navn mente det måtte ligge en ødegård i dette området, benevnt «Gate» eller «R.isødegården». Området var kartlagt av Vidar Åsheim som hadde oppdaget tufter ved husmannsplassen Salstein. I 1985 ble det foretatt en befaring med påfølgende prøvegravning i tuft I om høsten. Det ble fulgt opp av mindre undersøkelser de påfølgende år t.o.m. 1991. Arbeidet var basert på frivillig deltagelse i helger. Ledelsen var i fellesskap. Tuft I er delvis undersøkt, den er rektangulær 13x6 m, omtrent N-S orientert. Tufta er trolig ikke bolighus, siden det ikke kunne påvises et tydelig ildsted. Spredte skjørbrente stein kan tyde på en eldre brnksfase. Det ble funnet bryner og hesteskosøm som kan være fra middelalderen. C14-dateringen av kullprøve i en kullkonsentrasjon i nordøstre hjørne viste høymiddelalder: AD 1225-1280 (760+-65, T-9023). Kullet var av gran. Prosjektleder: Birthe Weber.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleTuft. Ris, 101/1, Ås kommune, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorGustafson, Lil
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58847
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56089/1/RPT_A_Aas_Ris_Skisjordet_300317.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata