Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-18T08:21:56Z
dc.date.available2017-07-18T08:21:56Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56080
dc.description.abstractI forbindelse med Reguleringsplan for Ekornrudsletta 1,2 og 3 utførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning på Aasmoen nordre. Utgravningsobjektene omfattet en tjæremile (C55285), en kullgrop (C55285) og en ferdigstilt mile som aldri hadde vært tatt i bruk. Planområdet var en flate; tidligere beplantet med skog og med gjengrodde hogstflater. Skogen var hogd ved utgravingenes oppstart og erstattet med høye strå og kratt som gjorde besiktigelse vanskelig. Det var små høydeforskjeller i med unntak av en ravine som løp tilnærmet nord sør gjennom området. Tjæremila lå ca 150 sørvest for tunet på 81/66 og 50 meter nord for Rismovegen, mens kullgropa lå ca 150 vest for tunet på 81/66 og 110 meter nord for Rismovegen. Det var benyttet en ravine ved anleggelse av mila, slik at tjæregrøfta rant ned i den naturlige forsenkningen i terrenget. Utsikten begrenses av bebyggelse i sør og vest og skog i øst og nord. Mila ble modellert og videre dokumentert ved å grave fire profiler som ble tegnet og fotografert. Det ble tatt 10 prøver av kull, tyrispik og never fra tjæremila. Prøvene er datert ved Nasjonallaboratoriet for 14C datering ved NTNU. Prøvene viste at tjæremila var fra nyere tid, med tre dateringer yngre enn 1655 AD. Kullgropa var fra middelalder og ble datert til 870±65, 1050-1255 calAD. Prosjektleder: Margrete F. Simonsen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleTjæremile og kullgrop. Aasmoen Nordre, 81/32 av Aas, Ekornrudsletta, Ullensaker kommune, Akershus fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorRødsrud, Christian L.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58838
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56080/1/RPT_A_Ullensaker_Ekornrudsletta_030810.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata