Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-18T08:10:05Z
dc.date.available2017-07-18T08:10:05Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56078
dc.description.abstractI forbindelse med overvåkning av kabelgrøfting i Ås kommune gjorde Akershus fylkeskommune funn av automatisk freda kulturminner. KHM gjennomførte utgraving av kulturminnene i desember 2005. Undersøkelsen fant sted på to ulike steder, Delområde 1 og 2. I Delområde 1 på Skuterud Nordre (71/1) blei det undersøkt et bleikt, gråbrunt lag tolka som mulig kulturlag. Her blei det funnet 69 skår av keramikk, trolig fra tre ulike kar, samt en del av en overflateretusjert pilspiss og et flintavslag. Utgravningen kunne ikke bekrefte at funnene stammer fra en grav, men det er mer sannsynlig at funnene skal tolkes som bosettingsspor fra bronsealder og førromersk jernalder. I Delområde 2 på Askjum (61/1), ca 350 m nord for Delområde 1, blei det undersøkt fire sikre kokegroper og to nedgravinger med uviss funksjon. Fra tidligere er ei kokegrop (undersøkt av fylkeskommunen) 20 m sør for utgravningsområdet blitt datert til førromersk jernalder (380-100 f.Kr.). En datering av kokegrop S2 er til samme periode, 170-55 f.Kr. Det er sannsynlig at de registrerte bosettingsspora i Delområde 2 er samtidig med dette. Prosjektleder: Margrete F. Simonsen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor. Askjum (61/1) og Skuterud (71/1), Ås kommune, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorReitan, Gaute
dc.creator.authorSkogsfjord, Anne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58836
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56078/1/RPT_A_Aas_Askjum_260710.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata