Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-18T07:55:43Z
dc.date.available2017-07-18T07:55:43Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56076
dc.description.abstractI forbindelse med utvidelse av dagens E6 til firefelts motorvei fra Gardermoen til Moelv, parsell Hovinmoen-Dal, registrerte Akershus fylkeskommune området i 2003, med mindre tilleggsregistreringer i 2004. Det ble påvist til sammen 405 kullgroper og 6 fangstgroper i planområdet. Kulturhistorisk museum foretok utgravninger i 2006 og 2007. I alt ble det undersøkt 23 groper i 2006, våren 2007 ble ytterligere 16 groper undersøkt, til sammen 39 groper. Det ble funnet to sikre kullgroper og fire sikre fangstgroper. 1 grop er avskrevet og 32 groper har uavklart funksjon. Til sammen 27 prøver ble radiologisk datert. 9 dateringer er til perioden bronsealder – romertid, en datering er til vikingtid. 17 dateringer er til middelalder og nyere tid. Tre fangstgroper ble datert. R31:3 til BC 800-785 og BC 370-200, R31:6 til BC 350-175 og AD 25- 85, R29:18 til AD 1310-1405 og AD 1455-1620. Fangstgropene på R31 er trolig del av et større fangstsystem som strekker seg videre mot SV, dateringene indikerer at fangstanlegget kan føres tilbake til yngre bronsealder og førromersk jernalder. På denne lokaliteten er det også funnet en armbrøstpil i en fangstgrop. Pilspissen er datert til AD 1200-1700. Fangstgropen på R29 er datert til middelalder. Det er mulig at fangstanleggene har vært i bruk i flere perioder i forhistorisk tid. Kullgropene ble datert AD 970-1030 og AD 1235-1295. Flere av de registrerte kullgropene var uten et klart kullag. Kullgroper er hovedsakelig fra tiden 800-1400 e.Kr og er knyttet til jernutvinning/smiing. Dateringene viser at for eksempel R15:5 er datert til BC 770-525 og R30:3 til BC 1250-1080. Dateringene indikerer at gropene ikke har blitt brukt til kullproduksjon, men kan stamme fra annen aktivitet. Det fins også andre groper nord i Akershus med ukjent funksjon, en mulig tolkning er at gropene har sammenheng med tjærefremstilling. Det kan heller ikke utelukkes at gropene er gjenraste fangstgroper, men utgravningen kunne ikke bekrefte dette. Prosjektleder: Margrete F. Simonsen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKullgroper og fangstgroper. E6 Hovinmoen-Dal, Furulund Søndre 180/1,2,2 mfl., Ullensaker kommune, Akershus fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorDahle, Øystein
dc.creator.authorSkogsfjord, Anne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58835
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56076/1/RPT_A_Ullensaker_Hovinmoen-Dal_230610.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata