Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-17T11:52:30Z
dc.date.available2017-07-17T11:52:30Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56046
dc.description.abstractDen arkeologiska undersökningen på Søndre Randem i Vestby kommune genomfördes under en månad sommaren 2007. Den sammanlagda undersökningsytan motsvarade 5 523 m2 i åkermark intill en skogsklädd höjdsträckning med 28 gravar. Området undersöktes genom schaktgrävning och avbaning (flatavdekking) med maskin. Av 250 registrerade strukturer undersöktes 171 stycken och de fördelar sig på 19 kokgropar, 23 kulturlager, 34 nedgrävningar, 39 stolphål, 5 övriga strukturer samt 51 avskrivna. En omfattande odling och sommarens intensiva regn som fyllde schakt och ytor med vatten bidrog till att många strukturer var otydliga, grunda och/eller svårtolkade. Undersökningen har visat en kontinuerlig närvaro i området under förromersk och romerska järnålder (380 f. Kr.-540 e. Kr.). Nio dateringar från kokgropar och kulturlager fördelar sig på tre från förromersk järnålder, tre från romersk järnålder, en till folkvandringstid och två som var yngre än 1470 e. Kr. Den rumsliga fördelningen visar att man har använt hela området och återkommit till vissa platser vid olika tidpunkter. Kokgroparna bildade inga koncentrationer utan återfanns utspridda över ”hela” området. Fynd av sädeskorn, emmer/spelt och agnklätt korn (bygg), samt åkerogräs (linbendel) visar att man har odlat i området. Sammansättningen pekar mot en datering till yngre bronsålder/äldre järnålder, något som kan jämföras med övriga dateringar från området som alla motsvarade äldre järnålder (500 f. Kr.-500 e. Kr.). Sädeskornen återfanns i två stolphål som med stor sannolikhet har ingått i ett långhus. En boplats från äldre järnålder kan även knytas till gravfältet och skapa en helhetsmiljö med boende, odling och gravläggning. Prosjektleder: Wenche Helliksen / Lil Gustafson.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor. Søndre Randem, 8/3, Vestby kommune, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorPettersson, Susanne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58804
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56046/1/RPT_A_Vestby_Randem_210808.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata