Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-17T08:47:43Z
dc.date.available2017-07-17T08:47:43Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56029
dc.description.abstractI forbindelse med Reguleringsplan for Østlandsterminal for Posten Norge AS foretok Akershus fylkeskommune registreringer i perioden mai–juli 2005. Det ble påvist 7 lokaliteter: en steinalderlokalitet, to lokaliteter tolket som gravminner, en hulvei, samt tre lokaliteter med bosetningsspor i form av kokegroper og ulike typer nedgravninger (id 91748–91754). Utgravingene av disse lokalitetene ble gjennomført i perioden 11. april – 25. mai 2007. Det er utarbeidet delrapporter for de enkelte arkeologiske undersøkelsene. Denne rapporten omfatter dokumentasjon av lokalitetene id 91750 (røys og bosetningsområde), id 91753 (veifar), og id 91754 (bosetningsområde). På lokaliteten id 91750 ble det til sammen funnet 192 strukturer, inkludert røysa. Følgende strukturer ble påvist: 21 groper/ nedgravinger, 2 ildsteder, 43 stolpehull, 90 staurhull og en rydningsrøys. Et ildsted er datert med tre dateringer innenfor tidsrommet 670-1210 e.Kr., et annet ildsted er datert til 1030-1230 e.Kr. Et stolpehull er datert til 780-885 e.Kr. Strukturene viser at det har vært aktivitet/ bosetning på stedet i yngre jernalder og tidlig middelalder, og 1-2 mulige hus ble dokumentert. Dateringene tyder på at området kan ha ligget øde en periode i forbindelse med Svartedauden før det har blitt ny aktivitet fra 1400-1600-tallet. Fem dateringer er til denne perioden: to er fra røysa, to fra groper/nedgravninger, S50-6 og S50-7, og et stolpehull, S50-54. Tre dateringer er til nyere tid, fra de siste 50 år, og fire andre er etterreformatoriske. Dateringene og mangelen på spor etter grav viser at røysa ikke er en gravrøys, men en rydningsrøys fra nyere tid. Lokaliteten id 91753 var registrert som et veifar, men denne strukturen ble avskrevet som vannsig/ fuktig område. På lokaliteten id 91754 ble alle strukturer avskrevet som natur. Dateringene kan ikke bekrefte at det eksisterte en gård før Svartedauden. Dateringene viser bosetning og aktivitetet i yngre jernalder og tidlig middelalder, men hovedsakelig er aktiviteten fra senmiddelalder og nyere tid. Skriftlige kilder forteller om rydning av Robsrud gård i første halvdel av 1600-tallet. Trolig ble området kun brukt sporadisk før dette. Prosjektleder: Wenche Helliksen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetnings- og aktivitetsspor. Robsrud-prosjektet, Delrapport: id 91750, 91753, 91754, Robsrud (Rufsrud), 105/1, Lørenskog, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorJohansen, Jannie S.
dc.creator.authorSkogsfjord, Anne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58787
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56029/1/RPT_A_Lorenskog_Robsrud_190210.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata