Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-14T13:01:53Z
dc.date.available2017-07-14T13:01:53Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56017
dc.description.abstractUndersøkelsesområdet ligger dels i dyrket mark og dels i blandingsskog. Området heller mot SV. Det ble undersøkt et område med ardspor, en kokegrop, en avfallsgrop, en hulvei og en nyere tids røys. Under registreringen ble det påvist ardspor på både Vold og Gipsen. Dyrkningsaktiviteten på Gipsen er samtid med anleggelsen av kokegropen som både skjærer og skjæres av ardspor. Kokegropen er datert til 760-680 og 670-400 f.Kr., og ardsporene er sannsynligvis fra samme periode. Det kan tenkes at hele hellingen har vært dyrket i denne perioden, slik at også avfallgropen på Vold har ligget i eller rett ved dyrket mark. Under registreringen ble det påvist ardspor i samme sjakt, men disse ble ikke påtruffet igjen under utgravningen. Funn av keramikk i søppelgropen, sannsynligvis fra eldre jernalder, kan støtte en slik tese. Ut i fra retningen og plasseringen av hulveien, er det mulig å se den i sammenheng med de øvrige kulturminnene i området, og det er mulig at den kan settes i sammenheng med et lokalt veinett mellom gårdene på toppen av raet. Det er vanskelig å tidfeste hulveien. Prosjektleder: Per Oscar Nybruget.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleDyrkningsspor, kokegrop, hulvei, røys og avfallsgrop. Vold 51/1 og Gipsen 50/1, Rygge kommune, Østfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorØstmo, Mari Arentz
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58779
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56017/1/RPT_Ost_Rygge_Vold+og+Gipsen_090109.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata