Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-14T12:36:21Z
dc.date.available2017-07-14T12:36:21Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56011
dc.description.abstractI forbindelse med omregulering av deler av Englekor/Lille-Edet til boligformål, gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning på deler av Lille-Edet 60/2 i perioden 02.06 – 12.06.2008. Planområdet var blitt registrert av Østfold fylkeskommune i 2002. Under fylkeskommunens undersøkelse ble det funnet til sammen 15 artefakter av flint i ti av sytten prøvestikk, ID89352. Alle funnene ble påtruffet i pløyelag. Lokaliteten lå på en nordøst-sørvest gående høyderygg, 56-60 m.o.h. Undersøkelsesområdet var ca 17x70m, og bar preg av sitt tidligere bruk som hamnehage. I vestlig halvdel helte terrenget først moderat ned mot vest, deretter knakk terrenget over i en skarp skråning. I øst helte terrenget moderat, skarpt, ned mot øst. Under utgravningen ble det gravd ti, 1x1m ruter, i 10cm mekaniske lag, og området ble flateavdekt med gravemaskin, ca 1200 m². Det ble ikke påtruffet strukturer, men det ble funnet slått flint, kvarts, kvartsitt, bergkrystall og ett keramikkskår i pløyelag sammen med en god del moderne materiale. Det vil si at de deponerte artefaktene hadde alle blitt forflyttet fra sin opprinnelige kontekst. Til tross for dette indikerte materialet at funnmaterialet trolig representerte flere steinalderlokaliteter. Funn av keramikkskår indikerte at det har vært jernalderaktivitet i, eller i nærheten av undersøkelsesområdet. Samtidig indikerte distribusjonen av steinartefaktene at steinalderaktiviteten trolig omfattet flere faser. Det ble ikke funnet noen typologisk daterbare artefakter under utgravningen. Derfor har Sørensens, (1999), strandlinjekurver dannet hovedgrunnlaget for datering av lokalitetene. I henhold til denne kurven er det sannsynlig at steinalderaktiviteten på Lille-Edet stammer fra MM, 7900-7500 BP, (ca 6750-6350 f.kr.). Prosjektleder: Per Oscar Nybruget.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleOverpløyde steinalderlokaliteter. Lille-Edet, Gnr 60 Bnr 2, Halden kommune, Østfold fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSæther, Kathryn E.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58769
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56011/1/RPT_Ost_Halden_Lille-Edet_271108.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata