Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-14T11:47:52Z
dc.date.available2017-07-14T11:47:52Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56008
dc.description.abstractI tidsrommet 28.08.-08.09.2006 ble det undersøkt bosetningsspor ved maskinell flateavdekking på Opstad søndre (2073/7,146). Det ble påvist 125 mulige forhistoriske strukturer, deriblant et treskipet langhus, 8 kokegroper, 2 ildsteder og flere strukturer med usikker kontekst/funksjon. Dateringene fra to stolpehull viser at det treskipete langhuset er datert til førromersk jernalder, mens kokegropene er fra senmesolittisk tid. Dateringene viser at kokegropene og huset hører til forskjellige faser av bosetning på Opstad. Seks makrofossilprøver fra stolpehull i huset ble sendt til analyse ved AmS. Det ble funnet korn i alle stolpehull, hovedsakelig bygg, men også havre og hvete. I førromersk jernalder var korndyrking vel etablert både i Østfold og andre deler av Norge. Opstad søndre ligger strategisk til ved kjente forhistoriske og historiske ferdselsårer. I tillegg til at området lå relativt nært vannet i forhistorisk tid. Den undersøkte lokaliteten inngår dermed i en viktig kulturhistorisk sammenheng, og kan bidra til å øke forståelsen for forhistorien i området. Prosjektleder: Per Oscar Nybruget.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor. Opstad Søndre, 2073/7, 146, Sarpsborg kommune, Østfold fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorEikrem, Kathrine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58766
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56008/1/RPT_Ost_Sarpsborg_Opstad_050808.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata