Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-14T11:06:05Z
dc.date.available2017-07-14T11:06:05Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55997
dc.description.abstractI et tidsrom av 8 dager ble det undersøkt ca. 300 qm. Halvparten av feltet ble med gravemaskin flateavdekket til den sterile undergrunnen, hvor to strukturer (en kokegrop S-1 og en udefinert nedgraving S-2) kunne dokumenteres. På feltets andre halvdel, ble bare en 20-30 cm tykk matjordog pløylag fjernet med maskin. På deler av dette området virket som om rester av et gammelt kulturlag var bevart. Enkelte funn av flintavslag støttet denne antagelsen. Områdets mest lovende del ble så oppdelt i 48 meters ruter, 37 av dem ble mekanisk gravd til undergrunnen. 3 ruter ble såldet, men siden dette viste seg til å være svært tidskrevende, ble resten av feltet bare gravd med graveskje uten sålding. Det ble funnet 100 flintgjenstander, for det meste udefinerte avslag og fragmenter, men også to skrapelignende avslag med bruksretusj, en mulig tverrpil og en flekke. Etter at kulturlaget var gravd til grusundergrunnen, fremsto tre strukturlignende nedgravinger eller forsenkninger (S-3, 4, 5). Alle strukturene ble dokumentert i plan, snittet og dokumentert i profil. Fra S-1, S-2, S-3 og S-4 ble det tatt trekullprøver. På bakgrunn av flintfunnene kan lokaliteten anses til å være en liten stenalderboplass, muligens en saisonalt brukt leirplass. Det gjenstår å se om kokegropen stammer fra samme fasen eller om den vitner om senere aktiviteter på plassen. Prosjektleder: Per Oscar Nybruget.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKokegrop og steinalderboplass. Navestad Nordre, 1044/2, Sarpsborg, Østfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorDemuth, Volker
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58754
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55997/1/RPT_Ost_Sarpsborg_Navestad_070408.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata