Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-12T12:13:50Z
dc.date.available2017-07-12T12:13:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55972
dc.description.abstractPrecis söder om Søndre Bondi gård skulle det byggas sex nya bostadshus och inför denna byggnation genomfördes en arkeologisk registrering av Akershus fylkeskommune. Det framkom då fyra kokgropar, ett röse, ett veifar och en odlingsyta med en åkerrein. Två av dessa kokgroparna undersöktes av fylkeskommunen via utvidgad registrering. På grund av kraftig nederbörd och komplikationer i terrängen kunde röset och en av kokgroparna ej undersökas. Kvarstod gjorde en kokgrop, veifaret och åkerreinen. En större yta öppnades med maskin kring strukturerna och schakt grävdes genom de större kontexterna. Inga ej tidigare registrerade kulturminnen framkom. Kokgropen grävdes ut förhand medan de andra anläggen snittades med maskin innan deras profil dokumenterades och prover togs ut. Prov från kokgropen skickades på vedartsanalys och enbart lind framkom. Detta är en ovanlig trädart i det norska arkeologiska materialet. Det är en lätt trädart med lågt brännvärde. Det trivs i lerig jord så som på Søndre Bondi. Veifaret och åkerreinen daterades och denna analysen visar att de stammar från romersk järnålder. 230-390 e.Kr. (veifaret) och 230-390, och 130-260, 290-320 e.Kr. (de två dyrkningslagren vid åkerreinen). Prosjektleder: Frode Iversen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKokegrop, åkerrein og veifar. Søndre Bondi, 51/193, 195, 196, Asker k., Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSteinskog, Gjermund
dc.creator.authorKile-Vesik, Jakob
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58728
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55972/1/RPT_A_Asker_S%C3%B8ndre_Bondi_280417.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata