Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-12T08:46:15Z
dc.date.available2017-07-12T08:46:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55954
dc.description.abstractI 2014 ble det foretatt en arkeologisk utgravning i Trapesveien, Basberg, som følge av omlegging av vann- og avløpsnettet. Tiltaket ligger delvis innenfor gravfeltet Pæltane, id 61840. Vestfold fylkeskommune foretok en arkeologisk registrering i nordvestre del i 2014 (id 174507) og KHM foretok utgravning her i mai-juni 2014, kalt Delprosjekt 1. Samme år avdekket fylkeskommunen rester av en gravhaug (id 179984) sørøst i Trapesveien, trolig forsvunnet haug 249 på Pæltane. Haugen ble undersøkt av KHM desember 2014, kalt Delprosjekt 2. På delprosjekt 1 ble 18 strukturer undersøkt: 2 kokegroper, 1 kullflekk, 1 dyrkningslag, 2 lagrester fra én gravhaug (id 61840-2), 7 nedgravninger, 3 stolpehull og 2 kullag. I gravfyllet ble det gjort funn av brente bein, én blå glassperle og to jernnagler. Graven ble datert til folkevandringstid, 425-545 e. Kr. To kokegroper ble avdekket, begge gravd ned i et dyrkingslag. Kokegropene ble C14-datert til yngre romertid, og dyrkingslaget må følgelig være eldre. Syv nedgravninger ble avdekket, hvorav én inne-holdt et keramikkskår (C59501/5) og kunne dateres til 545- 600 e. Kr. Et løsfunn av en smeltedigel (C59501/4) viser at det kan ha vært aktiviteter knyttet til smiing i nærheten. I delprosjekt 2 ble det gjort en etterundersøkelse av en gravhaug C14-datert til folkevandringstid, 540 til 575 e. Kr. Graven inneholdt ca. 26 g brente bein, hvorav 4 g var fra menneske (C59833/4) og dyrebeina fra hund, hest, storfe, fugl og høns. Det ble funnet to perler av glass (C59833/1-2) og et skår spannformet keramikk i graven (C59833/3). Begge gravhauger er fra folkevandringstid. De inneholdt trolig brannflak og glassperler, så de representerer trolig samme gravskikk og forestillingsverden. Den lille mengden menneske- og dyrebein indikerer trolig at ikke hele individer var inkludert i gravene samt at visse dyrearter var valgt ut. Materialet med perler og dyrebein vitner slik om at på gravfeltet Pæltane ble folk gravlagt i tråd med samtidens forestillingsverden, der transformative prosesser, grenseoverskridelser og sjelens reise til en annen verden eller dimensjon sto sentralt. Prosjektleder: Ole Chr. Lønaas.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleAktivitetsspor/ Rester av gravminner. Basberg nordre, 90/187, Trapesveien, Tønsberg kommune, Vestfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorRuss, Helene
dc.creator.authorØdegaard, Marie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58713
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55954/1/RPT_V_Tonsberg_Basberg_Nordre_Trapesveien_250417.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata