Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-12T08:39:06Z
dc.date.available2017-07-12T08:39:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55953
dc.description.abstractArkeologisk undersøkelse gjennomført i perioden 1. – 18. september 2014. Lokaliteten ligger innenfor våtmarksområdet Starene i Romedal i Stange kommune. Et lårbein av kvinne, C14-datert til førromersk jernalder, fremkom ved drenering av jordbruksmark i november 2013. I 2014 ble det søkt dispensasjon for ytterligere drenering. Ved den arkeologiske undersøkelse ble overliggende matjord og torvjord fjernet maskinelt innenfor et område på 242 m2 og ned til en dybde på ca. 1,40 m. Det ble gjort funn av ytterligere ett lårbein og nesten 5 kilo dyrebein. De to lårbeina antas å komme fra samme individ; en kvinne på 25–30 år. Ca. 50 % av dyrebeina er fra hest, ellers forekommer storfe og sau/geit. Det er i overveiende grad gjort funn av ekstremitetsbein og de samme knokkeltypene er funnet flere ganger, f.eks. knokler fra for- og bakfot. Det foreligger 11 C14-dateringer fra undersøkelsen som viser at bruken ikke opphørte med nedleggelsene av menneskebein i førromersk jernalder, men at deponeringer av dyrebein fant sted i perioden romertid–merovingertid. Det foreligger analyser av pollen- og jordprøver foretatt av Annine Moltsen ved Natur & Kultur. Prosjektleder: Grethe Bjørkan Bukkemoen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSkjelettdeler og dyrebein fra våtmarksområdet Starene. Østby, 229/1, Stange, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorBukkemoen, Grethe Bjørkan
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58708
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55953/1/RTP_H_Stange_%C3%98stby.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata