Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-12T08:21:52Z
dc.date.available2017-07-12T08:21:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55951
dc.description.abstractKulturhistorisk museum gjennomførte fra 12. mai til 6. juni 2014 arkeologisk utgravning på en steinalderlokalitet ved Rv152 Trolldalen i forbindelse med vedtak om kurveutretting og ny gang- og sykkelvei langs Rv152. Lokaliteten ligger på en sadel som avgrenses av berg i alle himmelretninger og begrenser seg til et område på ca. 80 m2. Sadelen ligger 75 moh. på en berghylle og terrenget rundt er bratt med stor helling. Berg i dagen avgrenser lokaliteten tydelig og går i en jevn linje i nord-sør langs det forhøyde platået som sadelen og aktivitetsområdet ligger på. Undergrunnen bestod av rødbrun silt med gulspettet grus og småstein. Undersøkelsene avdekket ett ildsted og et mulig kulturlag i tillegg til 1448 littiske funn og to hasselnøttskall. Ildstedet ble C14-datert til 1038-1153 e. Kr., men det er usikkert hvorvidt dateringen har vært forurenset eller representerer en reell aktivitet på stedet i vikingtid/middelalder. Det mulige kulturlaget ble datert til 7033-6826 f. Kr., det vil si mellommesolitikum. Flintmateriale viser at det har vært flekkeproduksjon og utstrakt bruk av linjaler på stedet. I tillegg ble det funnet en prikkhugget bergartsøks, ett meiselemne, flekkebor, skrapere, knakkesteiner og en fragmentert slipeplate. Funnmaterialet gir en entydig typologisk datering av aktiviteten til sen mellommesolitikum. Lokaliteten vil egne seg godt for fremtidige studier av mellommesolitikum og spesielt for en sammenstilling av mellommesolittiske boplasser rundt indre Oslofjord for å se nærmere på strandlinjedateringer i kontrast til C14-dateringer, steinteknologi og topografi. Prosjektleder: Almut Schülke.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSteinalderlokalitet fra mellommesolitikum- FV152 Trolldalen. Skorkeberg, 11/10, Frogn, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSolberg, Annette
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58709
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55951/1/RPT_A_Frogn_Skorkeberg_02032015.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata