Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-12T08:03:48Z
dc.date.available2017-07-12T08:03:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55944
dc.description.abstractI forbindelse med nydyrking av en elveslette som i senere tid har vært benyttet som sauebeite er det foretatt en arkeologisk undersøkelse av et alderdommelig kulturlandskap. I området er det 13 rydningsrøyser og en steinstreng omkring en liten åker (1,7 mål), for øvrig er området overflateryddet for ljåslått. Det er også svake spor etter to langsmale, velvete åkrer. To nedfalne løer og tufter etter ytterligere to løer ligger i området. En inskripsjon «OE» på en stokk i den ene løa tyder på at den ble oppført før 1850. To rydningsrøyser og en åkerterrasse ble snittet og undersøkt. C14-dateringene antyder tre tidshorisonter med aktiviteter på elvesletta: I folkevandringstid (et mulig ildsted), omkring midten av 1400-tallet og omkring og etter 1650. Det er ikke spor av steinrydding og dyrking før i middelalder. To trekullprøver er datert til 1300-tallet og kan antyde en tredje ryddingsfase, men ut fra stratigrafiske forhold er dette usikkert. Åkeren er en såkalt«utmarksåker», tatt opp utenfor den egentlige innmarka. Prosjektleder: Bernt Rundberget/Grethe Bukkemoen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleRydningsrøyser og fossil åker fra senmiddelalder og nyere tid. Eidal,Gnr 56/ Bnr 46, Nes kommune, Buskerud fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorPedersen, Ellen Anne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58707
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55944/1/RPT_B_Nes_Eidal_251116.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata