Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-11T12:58:10Z
dc.date.available2017-07-11T12:58:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55927
dc.description.abstractI forbindelse med ny reguleringsplan for deler av Høyby 51/1 i Ringsaker kommune undersøkte Kulturhistorisk museum en forhistorisk lokalitet bestående av tre fangstgroper og seks kullgroper i perioden 10-14 juni 2013. Planområdet lå 5-6 km nord for Brumunddal sentrum, vest for elva Brumunda. Gropene lå på et platå over elva, dekket av granskog. Fangstgropene og tre kullgroper ble snittet med gravemaskin. Håndgravde stikk ble gravd i to av kullgropene. To kullprøver fra fangstgroper og tre fra kullgroper er radiologisk datert til henholdsvis førromersk jernalder/romersk jernalder og middelalder. Prosjektleder: Jostein Bergstøl.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleFangstgroper og kullgroper. Høyby, 51/1, Ringsaker kommune, Hedmark fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSæther, Kathryn E.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58672
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55927/1/RPT_H_Ringsaker_H%C3%B8yby_271113.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata