Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-11T11:57:14Z
dc.date.available2017-07-11T11:57:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55915
dc.description.abstractI forbindelse med regulering av Fv. 33 mellom Langsletta – Totenviken kirke utførte Kulturhistorisk museum en utgravning i perioden 04.09-25.10.2013. Undersøkelsen omfattet til sammen seks lokaliteter, og det ble gjort funn på fire av disse. Majoriteten av funnene ble gjort på det østligste utgravningsfeltet (Felt 1 og 3) ved gården Trogstad Nedre i Totenvika. Det ble tilsammen avdekket 158 strukturer på Felt 1 og 3, og disse omfattet et godt bevart gårdsanlegg fra yngre jernalder, bestående av to treskipede langhus som dannet en L-formet tunformasjon med et åpent «gårdsrom», i tillegg til tre grophus, en smie tilknyttet det ene langhuset, en rekke kokegroper, rester av kokesteinslag og et fossilt dyrkingslag. Det ble også funnet en rekke fine gjenstandsfunn knyttet til bosetningen. Det ble avdekket et ildsted på Felt 4 og enkelte stolpehull og et ildsted på Felt 5, samt en rekke usikre strukturer som ikke ble nærmere undersøkt. Det foreligger 34 radiologiske dateringer fra utgravningen som viser at gårdsanlegget ble etablert i merovingertid (600-800 e.Kr.), og har hatt en sammenhengende brukstid til slutten av vikingtid (800-1030 e.Kr.). Dateringene fra det fossile dyrkingslaget, samt et par stolpehull gir indikasjoner på at det også har vært en mye tidligere bosetning i området, som tidsmessig knytter seg til førromersk jernalder-tidlig romersk jernalder (500 f.Kr.-150 e.Kr.). Prosjektleder: Jan Henning Larsen / Bernt Rundberget.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor, langhus, grophus, kokegroper og fossilt dyrkingslag. FV.33 Langsletta-Totenviken kirke, Trogstad Nedre, 16/1 og Øvre, 17/1, Hammerstad Nordre, 15/2, Hjell, 7/1, Østre Toten, Oppland.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorLoktu, Lise
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58675
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55915/1/RPT_Opp_%C3%98stre_Toten_Totenviken_240216.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata