Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-11T09:16:26Z
dc.date.available2017-07-11T09:16:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55903
dc.description.abstractI forbindelse med reguleringsplan tømmerterminal for deler av Eidsvold verk 97/1 i Eidsvoll kommune utførte KHM en utgravning av en lokalitet bestående av spor etter jernproduksjon og kokegroper. Undersøkelsen fant sted i perioden 14-30.10.2013. Planområdet lå i dyrket mark ca. 2 km nord for Råholt og rett vest for Andelva. Lokaliteten lå ca. 75 m nord for en stor gravhaug, ID12726. Det ble flateavdekket 1050 m², og det ble påtruffet fem kokegroper og et lag med avfall fra jernproduksjon som bestod av tre sjikt. Det ble funnet flere biter av jernslagg, brent/sintret leire og enkelte flintavslag i lagene. Avfallslagene ble delvis rutegravd deretter snittet og fjernet med gravemaskin. Analyse av en mikromorfologiprøve fra laget påviste at sjiktene omfattet nedvasket og delvis nedtrampet sand/silt som i varierende grad var sterkt varmepåvirket, jernflekket og kullblandet. Lagenes komposisjon tilsier at sjiktene ble dannet og nedvasket samtidig med det som trolig har vært ovnsaktivitet på feltet. Analyse av et representativt utvalg av slagg og brent/sintret leire har også vist at disse stammer fra minst én ovn tilknyttet jernutvinning. En kullprøve fra hvert lag er radiologisk datert, hvorav to til yngre bronsealder og en til førromersk jernalder. Alle kokegropene ble snittet, og kullprøver fra fire av disse er vedartanalysert og radiologisk datert til førromersk jernalder, romersk jernalder og folkevandringstid. Prosjektleder: Grethe Bjørkan Bukkemoen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleJernproduksjon og kokegroper. Eidsvold Verk, 97/1, Eidsvoll Kommune, Akershus Fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSæther, Kathryn E.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58666
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55903/1/RPT_A_Eidsvoll_Eidsvold+verk_060115.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata