Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-10T12:57:16Z
dc.date.available2017-07-10T12:57:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55887
dc.description.abstractNye metoder for å analysere laserdata fra NASA-satellitten ICESat viser hvor mye isbreer smelter, og hvor mye snø det ligger på bakken. Dette gir oss økt forståelse om forhold i områder som ellers er vanskelig tilgjengelige. Slik kunnskap er viktig for å kunne forstå fremtidige klimaendringer, og hva det betyr for vannføring i elvene og for befolkningen regionalt. I sin avhandling har Désirée Treichler utviklet nye metoder for å bruke data fra satellitter til å måle snø og isbreer i fjellområder. Metodene kan brukes til å lage kart over snømengde på bakken, og hvor mye isbreene smelter hvert år. Slike kart er viktige i mange sammenhenger, ikke minst for vannkraft og vanning i tørre områder: Smeltevann fra snø og isbreer gir vann gjennom hele året, ikke bare i regnsesongen. NASA-satellitten ICESat var den første satellitten utstyrt med en laser, og den målte bakkehøyden til Jorda to-tre ganger hvert år i perioden mellom 2003 og 2009. Én enkel måling tilsvarer et område som er nesten like stor som en fotballbane og det kan være opp til flere kilometer mellom hver måling. Hver for seg er derfor ikke enkeltmålingene særlig nøyaktige – men hvis man kombinerer flere, er det mulig å skille ut regionale signaler. Avhandlingen viser at høydeendringene fra ICESat kan brukes til å måle snødybde og bresmelting, og at de er mer nøyaktige enn beregninger fra andre satellittdata og modelleringer. Dette er den første metoden som kan måle snødybde i store fjellområder direkte fra satellitt. Metoden kan derfor gi nyttig informasjon både for vannkraft og for flomvarsling, særlig i deler av verden som ikke har like bra infrastruktur som Norge. Satellitter gir oss uvurderlige data fra ellers utilgjengelige og store fjellområder, som fjellene i Asia. ICESat-kartet over bresmelting i Asia viser at det er store regionale forskjeller i hvor mye isbreene smeltet i starten av dette årtusen. Dette viser at ikke alle regioner er likt påvirket av endringer i nedbør og temperatur. De nye metodene vil være veldig nyttig for nye ICESat-2, etterfølgeren til ICESat som skytes opp i 2018. Den skal gi tettere og mer nøyaktige målinger enn sin forgjenger, og vil kunne gi enda mer detaljerte kart over snødybde og isbresmelting uten krevende og dyre feltekspedisjoner.
dc.language.isoenen_US
dc.relation.haspart1: D. Treichler and A. Kääb. ICESat laser altimetry over small mountain glaciers The Cryosphere, 10, 2129–2146, 2016. The article is available in DUO: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-56705
dc.relation.haspart2: D. Treichler and A. Kääb. Snow depth from ICESat laser altimetry — A test study in southern Norway Remote Sensing of Environment, 191, 389–401, 2017. The paper is not available in DUO due to publisher restrictions. The published version is available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2017.01.022
dc.relation.haspart3: D. Treichler, A. Kääb and N. Salzmann. A spatially resolved pattern of glacier volume changes in High Mountain Asia for 2003–2008 and its relation to precipitation changes. Manuscript. To be published. The paper is not available in DUO awaiting publishing.
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-56705
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2017.01.022
dc.titleMeasuring mountain glaciers and snow with a spaceborne laseren_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.creator.authorTreichler, Désirée
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58648
dc.type.documentDoktoravhandlingen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55887/1/Treichler-PhDthesis-2017.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata