Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-10T12:45:36Z
dc.date.available2017-07-10T12:45:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55885
dc.description.abstractDen arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2. til 16. mai 2013, i forbindelse med realisering av reguleringsplan for boligfelt på Lågerødåsen, Stokke, Vestfold. Lokaliteten lå 64–68 moh., på en > 9000 m2 stor flate, beskyttet av langsgående høydedrag i vest og øst. Området ligger ca. 1,5 km nord-nordøst for Stokke sentrum, 450 m vest for sydspissen av Akersvannet og 2,5 km øst for E18 ved Søndre Borge. Den registrerte lokaliteten lå dels i et tidligere hogstfelt, dels i et nåværende anleggsområde for boligutbygging. Majoriteten av funnene ble gjort ved en kombinasjon av konvensjonell graving av 1 m ruter og 10 cm lag av et sammenhengende areal på ca. 13 m2, samt spredte samplingsruter av samme format innenfor et avtorvet areal på ca. 800 m2. I tillegg ble det gjort enkelte prøvestikk utenfor det avtorvede området, samt innhenting av løsfunn. Det framkom funn innenfor et areal på ca. 9000 m2. Til sammen ble det gjort funn av 493 steinartefakter, hvorav majoriteten var av flint (93,3 %). Materialet omfattet bl.a. en mulig konisk mikroflekkekjerne, retusjerte flekkefragmenter, en flekkemateriale dominert av smalflekker, et økseemne av metarhyolitt og fragmenter av slipeplate av sandstein. Det framkom også skår av tre ulike typer keramikk, samt en kokegrop og en nedgravning. Begge strukturene har helt eller delvis blitt C14-datert til yngre bronsealder, innenfor tidsrommet 800-410 f.Kr. Strukturene ble snittet og dokumentert ved innmåling, tegning og foto. Strandlinje og typologi antyder at hovedtyngden av aktivitet på flaten har foregått i tidsrommet 7400-7000 f.Kr. i mellommesolitikum. Prosjektleder: Axel Johan Mjærum.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSteinalderlokalitet. Lågerød, 18/1, Stokke, Vestfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorEymundsson, Carine S. R.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58654
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55885/1/RPT_V_Stokke_L%C3%A5ger%C3%B8d_250214.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata