Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-10T11:03:44Z
dc.date.available2017-07-10T11:03:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55870
dc.description.abstractPlanområdet består av en sørgående, gresskledd helling. Området blir i dag slått, men er tidligere dyrket. Området ligger like ved Tislegård ungdomsskole. Området ble undersøkt ved hjelp av maskinell sjakting. Målet var å påvise tidligere registrerte kulturlag, og bestemme funksjon og dokumentere. Det ble påvist to fossile dyrkingslag¸100014 og 100016-100018, som strakk seg over hele hellingen. Det ble tatt ut kull-, pollen- og makroprøver, og av disse ble to kullprøver fra hver sin kant av området treartsbestemt og datert. De to lagene ble datert i forbindelse med Buskerud fylkeskommunens registrering i 2010, og gav dateringer til eldre og yngre romertid. Dateringene fra undersøkelsen var eldre hvorav den eldste kan nyttes opp til flom i Nøstvedtfasen og den yngre til dyrkning i overgangen senneolitikum/eldre bronsealder. Prosjektleder: Bernt Rundberget.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleFossile dyrkningslag. Tislegård, 8527/1, 9, Kongsberg kommune, Buskerud.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSætre, Anja N.
dc.creator.authorRundberget, Bernt
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58634
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55870/1/RPT_B_Kongsberg_E134_Dam%C3%A5sen-Saggrenda100215.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata