Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-07T12:53:23Z
dc.date.available2017-07-07T12:53:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55856
dc.description.abstractI 2010 ble det søkt om å nydyrke en tidligere granskogbeplantet teig på Stange prestegård, gbnr. 83/109, beliggende 200 meter sørvest for Stange kirke i Stange kommune, Hedmark. I området er det kjent mange gravfelt og fornminner både med og uten synlig markering. I 2011 registrerte Hedmark fylkeskommune 18 gravrøyser, 18 rydningsrøyser, 14 kokegroper, 23 stolpehull, og diverse andre strukturer i området (Brodshaug og Skare 2011). Det ble gjort funn med metallsøker av et enegget sverd fra merovingertid (C60719/1), som antas tilhøre grav id 13884_2. Som følge av funnet samt at denne gravrøysen var sterkt skadet, ble besluttet at en sikringsgravning var nødvendig. Kulturhistorisk museum undersøkte denne gravrøysen mellom 1/7 og 10/8-2012. Det ble gjort funn av flere gjenstander av jern, som kniv, dor, spenne, beslag, spikre av jern og fragmenter av jern med ukjent funksjon, men grunnet usikker kontekst ble bare 15 gjenstander bevart og innlemmet i samlingen (C58437/1-17), mens resten ble kassert. Funnet av sverdet daterer haugen til merovingertid, mellom 700 og tidlig 800-tallet (C60719/1). Under registreringen i 2011 undersøkte Hedmark fylkeskommune gravrøys 139902-30 (Brodshaug og Skare 2011). Det ble gjort funn av brente menneskebeina har blitt datert til eldre romertid, ukal. 1877±39, 50-240 e. Kr (2. sigma). Disse funnene er katalogisert under C58720/1-8. Prosjektleder: Jostein Bergstøl.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleGravrøys. Stange prestegård, 83/109, Stange, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorRuss, Helene
dc.creator.authorØdegaard, Marie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58618
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55856/1/Rapport_Stange+presteg%C3%A5rd_s%C3%B8knad+om+nydyrking.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata