Now showing items 1-4 of 4

  • Olsen, Rolf Vegar; Björnsson, Julius Kristjan (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
    I Norge går alle barn født det samme året på samme klassetrinn, med veldig få unntak. Dette betyr at forskjell i alder kan være bortimot tolv måneder på det samme trinnet. I idrett og utdanning viser eksisterende litteratur ...
  • Nilsen, Trude; Björnsson, Julius Kristjan; Olsen, Rolf Vegar (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
    Likeverd er et viktig aspekt ved norsk skole, og forskjeller i prestasjoner knyttet til hjemmebakgrunn er små i Norge sett i et internasjonalt perspektiv. Likevel er det mye som tyder på at dette kanskje er i ferd med å ...
  • Olsen, Rolf Vegar; Björnsson, Julius Kristjan (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
    TIMSS 1995 kan regnes som den første internasjonale undersøkelsen av sitt slag, og i de mer enn 20 årene som har gått, har vi sett en framvekst av flere og mer varierte internasjonale undersøkelser. I dette kapitlet gir ...
  • Bergem, Ole Kristian; Björnsson, Julius Kristjan; Blömeke, Sigrid; Hatlevik, Ove Edvard; Jensen, Fredrik; Kaarstein, Hege; Kjærnsli, Marit; Mork, Sonja M.; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Rohatgi, Anubha (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)