Now showing items 1-1 of 1

  • Bergem, Ole Kristian; Nilsen, Trude; Scherer, Ronny (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
    Undervisningskvalitet måles og analyseres i dette kapitlet gjennom de fire dimensjonene 1) god klasseromsledelse, 2) støttende lærer, 3) tydelige intensjoner og 4) faglige/kognitive utfordringer. Data hentes fra ...