Now showing items 1-2 of 2

  • Bergem, Ole Kristian; Björnsson, Julius Kristjan; Blömeke, Sigrid; Hatlevik, Ove Edvard; Jensen, Fredrik; Kaarstein, Hege; Kjærnsli, Marit; Mork, Sonja M.; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Rohatgi, Anubha (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  • Bergem, Ole Kristian; Nilsen, Trude; Scherer, Ronny (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
    Undervisningskvalitet måles og analyseres i dette kapitlet gjennom de fire dimensjonene 1) god klasseromsledelse, 2) støttende lærer, 3) tydelige intensjoner og 4) faglige/kognitive utfordringer. Data hentes fra ...