Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-07T09:04:28Z
dc.date.available2017-07-07T09:04:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55845
dc.description.abstractI forbindelse med reguleringsplan for ny Fv.40, Helle-Lofthus, ble det i perioden 18-25.9.2012 undersøkt 5 kulturminnelokaliteter. Undersøkelsesområdene lå i skog. Tre kullgroper ble snittet med maskin (ID 146221-2, 146225) og en for hånd (ID 146224). Det ble i tillegg utført maskinell sjakting i et område med registrerte dyrkingslag (ID 146188). Kullgropene lå spredt langs veitrassen for Fv. 40, på gårdene Helgesplassen 6/6 (4 kullgroper), Bogstrand 5/1 (1 kullgrop) og Lofthus 3/2 (1 kullgrop). På tross av kullgropenes spredte beliggenhet hadde konstruksjonen flere fellestrekk. Alle hadde én bruksfase med kun ett identifiserbart kullag i profil. Gropene hadde rund/ oval form, men noe varierende størrelse (1,5m-2,3m). Vedartsbestemmelse viser at det har været benyttet pinus (furu) som brennvirke i alle gropene. Kullgropens relativt begrensede størrelse og plassering antyder at de kan ha vært brukt i forbindelse med produksjon av smiekull til gårdene på stedet. Det var ikke mulig å påvises fossile dyrkingslag ved Id 146188. Det ble konkludert med at flatene var dannet ved elveavsetninger, og at de registrerte rydningsrøysene var resultatet av rydding i forbindelse med beite og skogsdrift i nyere tid. Prosjektleder: Bjarne Gaut.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKullgroper. Helgesplassen 6/6, Bogstrand 5/1, Lofthus 3/2 og Helle søndre 6/7, Rollag kommune, Buskerud.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSharpe, John C.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58610
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55845/1/RPT_B_Rollag_Fv40+Lofthus+Helle_111213.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata