Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-07T08:51:33Z
dc.date.available2017-07-07T08:51:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55843
dc.description.abstractI tidsrommet 19. april–23. mai 2012 foretok KHM arkeologiske utgravninger ved Røyrtjønna i Pålsbufjorden i Hol og Nore og Uvdal kommuner i Buskerud. Feltarbeidet var knyttet til byggingen av en ny terskeldam i Røyrtjønna, en terskel som tiltakshaver Numedals-Laugens Brukseierforening (NLB) ble pålagt å bygge i forbindelse med at det ble gitt ny konsesjon for vannkraftreguleringen av Numedalslågen i 2001. 2012-sesongen var den andre og siste feltsesongen knyttet utbyggingen ved Røyrtjønna. Den første sesongen ble gjennomført i 2011 og er omtalt i en separat rapport (Sundström 2014). I 2012 ble det foretatt delundersøkelser av 15 lokaliteter fra steinbrukende tid. Det ble også gravd ut deler av en fangstgrop fra middelalder og gjort løsfunn fra tidsrommet steinalder-jernalder. Utgravningene i 2011 og 2012 har gitt grunnlag for å skille ut tre hovedperioder med aktivitet ved Røytjønna. Fra tidsrommet ca. 6500–5400 f.Kr. er det spor etter en rekke kortvarige opphold, og fra ca. 4500–2350 f.Kr. forekommer noe flere større boplasser med mer omfattende aktivitet, samt enkelte mindre funnområder. Etter ca. 2350 f.Kr. foreligger det spisser og annet gjenstandsmateriale, men det ble ikke undersøkt boplasser. Røytjønna ligger mitt i et trekkområde for elg. Trekkrutene ved Røytjønna ble trolig etablert alt i mellommesolittisk tid, og en vesentlig del av den den forhistoriske aktiviteten som har foregått ved Røytjønna har vært relatert til elgjakt. Det ble gjennomført 21 dateringer knyttet til det fremgravde materialet fra 2012-sesongen. 17 dateringer ble gjennomført på bein, 3 på trekull og 1 på heftemateriale fra tangen til en skiferpil. I tillegg ble det foretatt en analyse av 4770 g brent bein. Generelt er det knyttet utfordringer til artsidentifisering av brent beinmateriale, og det er enkelte uoverensstemmelser mellom beinanalysene og de overordnede kulturhistoriske tolkningene. Det har derfor i hovedsak blitt lagt vekt på bestemmelser som er gjort til ulike zoologiske klasser ved tolkningen og diskusjon av lokalitetene. Prosjektleder: Axel Mjærum.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleArkeologiske utgravninger av lokaliteter fra steinalder og fangstgrop fra middelalder ved Røyrtjønna, Pålsbufjorden. Feltsesongen 2012. Hol og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorMjærum, Axel
dc.creator.authorSundström, Lars
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58608
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55843/1/RPT_B_Hol_Nore_og_Uvdal_Royrtjonna_2012_020115.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata