Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-07T08:16:01Z
dc.date.available2017-07-07T08:16:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55841
dc.description.abstractDen arkeologiske undersøkelsen ble utført i forbindelse med utvidelse og fortetting av studentbyen Pentagon. Det skal bygges 550 nye studentboliger på den 60 dekar store eiendommen. Det ble åpnet et område på ca. 600 m2 ved maskinell flateavdekking og det fremkom 18 strukturer tolket som spor etter forhistorisk aktivitet. Akershus fylkeskommune gjennomførte registreringer i mai 2011. Innenfor planområdet var det fra tidligere kjent to gravhauger, ID 51267. I 1997 ble det i forbindelse med kabelgrøfting registrert tre kokegroper innenfor den dispenserte lokaliteten. Ved registreringen i 2011 fremkom ytterligere 15 kokegroper. Riksantikvaren ga i brev av 18. januar 2012 dispensasjon fra fredningsbestemmelsene med vilkår om en arkeologisk undersøkelse av id 72442. Av de 18 strukturene var 15 kokegroper og 3 udefinerbare nedgravninger, hvorpå de tre sistnevnte ble avskrevet ved nærmere undersøkelse. Totalt er 8 kullprøver radiologisk datert. Det er også foretatt enkle vedartsbestemmelser av samtlige kullprøver. I hovedtrekk viser dateringene at kokegropaktiviteten er avgrenset til romertid (250-440 calAD). Prosjektleder: Ole Christian Lønaas.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKokegropfelt. Vollebæk, 43/3, Ås kommune, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorMcGraw, Jessica Leigh
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58604
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55841/1/RPT_A_Aas_Vollebek_250214.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata