Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-04T11:21:48Z
dc.date.available2017-07-04T11:21:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55825
dc.description.abstractI forbindelse med etablering av ny parkeringsplass ved Bøndernes hus på Onsøy gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning på gården Kolberg søndre (28/6) i perioden 2. - 26. mai 2012. Utgravningsområdet lå i dyrket mark i lett kupert terreng, rett sør og øst for Kolbergveien, mellom Onsøy kirke og Bøndernes hus i Fredrikstad kommune. Nærmiljøet preges av stor tetthet på kulturminner. Onsøy middelalderkirke ligger 100 meter vest for tiltaksområdet, og ca. 100 meter mot sør er det registrert seks bergkunstlokaliteter. På Kirkeberget ligger fem gravhauger fra jernalderen. Utgravningen ble gjennomført ved hjelp av flateavdekking og 688,5 m2 ble avdekket. Det ble gravd ut 161 strukturer, hvorav 86 stolpehull, 10 nedgravninger med ukjent funksjon, 7 groper, 2 lag og 49 staurhull. Det ble funnet keramikk i flere av strukturene, hvorav mange med dekor bestående av enten linje, hulkile, negl, rørstempel og mulig kamdekor. I tillegg ble det funnet skår fra et spannformet kar. Gjenstandsmaterialet og strukturene er tolket som tilhørende et forhistorisk bosetningsområde. Det foreligger 23 radiologiske dateringer. Disse fordeler seg innenfor seks aktivitetsfaser som strekker seg over et tidsspenn fra mesolittisk steinalder til overgangen tidlig middelalder. I tillegg kan dekoren på keramikken og det spannformede karet tilskrives yngre romersk jernalder og folkevandringstid. Dateringene tilsier at aktiviteten på feltet hadde størst intensitet i romersk jernalder-folkevandringstid/ merovingertid. Prosjektleder: Bjarne Gaut.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor. Kolberg søndre, 28/6, Fredrikstad kommune, Østfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSharpe, John C.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58588
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55825/1/RPT_Ost_Fredrikstad_Kolbergs%C3%B8ndre_261114.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata