Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-04T10:54:26Z
dc.date.available2017-07-04T10:54:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55821
dc.description.abstractDen 28. mai 2010 varslet fylkeskommunen om oppstart av reguleringsplanarbeid forbindelse på Heddeland industriområde. En arkeologisk registrering ble utført av Vest- Agder fylkeskommune i 2011 (Andreassen 2011). Kulturhistorisk museum gjorde en arkeologisk undersøkelse her 18/6 til 20/7-2012. Totalt ble 5,3 mål avdekket, og det ble gjort funn av fire eller fem hus, kokegroper, dyrkingslag og nedgravninger. Det ble prioritert å snitte alle stolpehull i Hus I og IV, samt så mange stolpehull og veggrøfter i Hus II/III som mulig. Det ble også snittet et utvalg av andre strukturer slik som kokegroper, to stolpehull i en mulig gjerdekonstruksjon, samt et dyrkingslag. Bebyggelsen på Heddeland synes å bli etablert i slutten av yngre bronsealder eller i førromersk jernalder, og en mikromorfologiprøve indikerer at området ble avsvidd først. Hus II kan ha blitt anlagt da. Hus I og Hus IV er tilnærmet samtidig i datering, hovedsakelig før-romersk jernalder. Hus I var minimum 20 m, som altså tilsier at det har vært et normalt bolighus. Hus IV var mest sannsynlig én eller to økonomibygninger. Det kan se ut til at Hus II erstatter Hus III engang i romertid. Et dyrkingsområde lå sør-sørøst for gården og var avgrenset mot huset av et gjerde. Over hundre kokegroper ble avdekket, og datert til romertid og folkevandringstid. Prosjektleder: Kjetil Loftsgarden/Frode Iversen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsområde. Heddeland, 84/2, Marnardal, Vest-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorRuss, Helene
dc.creator.authorØdegaard, Marie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58592
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55821/1/Rapport+Heddeland%2C+Marnadal%2C+Vest-Agder.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata