Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-04T08:43:30Z
dc.date.available2017-07-04T08:43:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55814
dc.description.abstractI forbindelse med ny reguleringsplan for Båtåne på Vaset i Vestre Slidre kommune undersøkte Kulturhistorisk museum to kullgroper i perioden 20-21 september 2011. Undersøkelsesområdet ligger i stølsregionen på vestsiden av Valdres i bjerkeskogsbelte avbrutt av myrer, øst for Vasetvatnet, ca. 5,5 km vest for kirkestedet Ulnes. Området er et populært hytte- og fritidsområde, og store deler av østsiden av Vasetvatnet er utbygd til dette formålet. Planområdet er avgrenset av elvene Båtåne i vest og Vasetåne mot nord og nordvest. I øst grenser planområdet til allerede eksisterende hytter, samt kommunegrensen til Nord-Aurdal. Kulturminnene ligger syd i Vestre Slidre kommune nær Vasetvannet. Gropene var relativt store og tydelige med ytre må hhv 11,6 x 8,8 m og 8,5 x 8,3 m, mål mellom topp av voll 6,0 x 6,0 m og 5,2 x 4,5 m og indre mål 4,3x4,1 m og 3,0 x 2,5 m. Registreringsdybden var hhv. 0,85 m og 1,05 m mens nedgravningens dybde var hhv.1,15 og 1,2 m. Det dreide seg altså om store og tydelige groper, og det antas at disse er representative for kullgroper knyttet til jernvinna i dette området. Prosjektleder: Jan Henning Larsen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKullgroper. Kåta, 76/62, Vestre Slidre kommune, Oppland fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSørensen, Lars Søgaard
dc.creator.authorSæther, Kathryn E.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58578
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55814/1/Rap_B%C3%A5t%C3%A5ne_ny.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata