Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-03T13:14:33Z
dc.date.available2017-07-03T13:14:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55799
dc.description.abstractSommeren 2009 gjorde LBI-prosjektet et funn av et stort kokegropfelt med om lag 750 groper på gården Lunde i Vestfold (ID 143705). Ved avdekking ble det åpnet 30 sjakter og snittet 30 kokegroper. På denne bakgrunn ble det i mai 2011foretatt en arkeologisk forskningsgravning av 30 kokegroper på Lunde i regi av forskningsprosjektet The Assembly Project ved Kulturhistorisk museum. Resultatene inngår i Marie Ødegaards PhD-prosjekt «Tingsted og territorium» ved Universitetet i Bergen (2015). Det ble undersøkt 30 kokegroper og to dyrkingslag. Metodisk ble det observert flere strukturer enn det LBI-prosjektet hadde tolket som strukturer i sin undersøkelse. Det var bra sammenfall mellom innmålte strukturer og strukturene vi avdekket under utgravningen. Datering av feltet var 380 f. Kr. til 630 e. Kr, med hovedbruksfase mellom 0-300 AD. Det dreier seg altså om et felt med 1000 års brukstid. Flere kokegroper hadde flere bruksfaser, med flere hundre års mellomrom. Kokegropfeltet gikk ut av bruk rundt 600 e. Kr. men det antatte senere tingstedet på Tjølling kirke vitner om fortsatt bruk av området som samlingsted. Lunde tolkes som et aktivitetsområde for tingstedet på Tjølling. Ses Lunde i sammenheng med kokegropfeltet på Bommestad 4 km nord, er det visse fellestrekk som gjelder lokalisering og funksjoner der begge kan tolkes som steder der folk oppholdt seg under tingsamlinger i eldre jernalder. Stedene rommet trolig mange funksjoner, selv om det bare er matlagingsfunksjonen som kan påvises direkte. Indirekte viser omfang, gjenbruk, og strukturene til en rituell praksis av stort omfang og av lang varighet, som kan ha sammenheng med viktige fellesanliggende for mennesker fra større områder, der det er nærliggende å tenke på sosiale, rettslige, militære og politiske funksjoner. Prosjektleder: Frode Iversen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKokegropfelt. Lunde, 1033/1, Larvik, Vestfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorØdegaard, Marie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58558
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55799/1/RAPPORT_Lunde_2017_ferdig.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata