Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-03T13:01:28Z
dc.date.available2017-07-03T13:01:28Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55797
dc.description.abstractDen arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i perioden 31.august til 9. september 2011, i forbindelse med realisering av reguleringsplan for fortetting av småhusområder i Oslo ytre by. Lokaliteten lå på ca.55 moh. på et lite høydedrag like sørøst for Lysakerelven, og mellom elven og Vestveien i et småhusbebygget strøk. Den registrerte lokaliteten lå dels i en opparbeidet hage og dels på parkeringsplassen til en rivningsklar villa. Majoriteten av funnene ble gjort på parkeringsområdet som fulgte kanten av skråningen ned mot Lysakerelven i retning sørvest-nordøst. Enkelte funn ble også gjort på tomtens østlige noe lavereliggende hjørne. Ettersom lokaliteten både var skadet av aktivitet i nyere tid og majoriteten av funnene under registreringen ble gjort i det omrotede matjordslaget, ble det prioritert å samle inn et representativt materiale. Lokaliteten ble derfor undersøkt ved å åpne fire større områder ved maskinell rutegraving. De gravde enhetene/rutene var på 2 x 2 m, der matjorden og 5-15 cm av undergrunnen fra den enkelte ruten ble lagt opp i separate hauger. Et representativt utvalg av ruter fra de åpnede områdene ble undersøkt ved vannsålding, med en påfølgende undersøkelse av nærliggende ruter og større mengder løsmasser fra områder der det ble påvist funn. Et utvalg profiler fra alle de åpnede områdene ble renset og dokumentert med foto og tegning, og der det var mulig ble kullprøver hentet ut. Til sammen ble det gjort funn av 21 steinartefakter, hvorav majoriteten var av flint. Materialet omfattet bl.a. et sekundærbearbeidet avslag og et fragment av en slipeplate/sandsteinskniv. Fra registreringen ble det også funnet et emne av en nøstvetøks. De magre typologiske elementene kombinert med høyden over havet antyder en bruk i nøstvet/fase 3. Fordi lokaliteten viste seg å være enda dårligere bevart enn først antatt, ble utgravningen avsluttet tidligere enn planlagt. Prosjektleder: Inger Marie Berg-Hansen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSteinalderlokalitet. Øraker 10/281, Osloen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorEymundsson, Carine S. R.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58565
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55797/1/RPT_Osl_Oraker_Vestveien_13032012.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata