Hide metadata

dc.contributor.authorEiken, Mari
dc.date.accessioned2017-07-01T22:27:36Z
dc.date.available2017-07-01T22:27:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationEiken, Mari. Dynamic avalanche modeling in Svalbard’s arctic environment Terrestrial laser scanning as a tool for model verification. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55786
dc.description.abstractKvart år er snøskred observert nær, eller i Longyearbyen, den største tettstaden på Svalbard, og gjer ei kontinuerleg utvikling av risikohandtering, gjennom forskning og erfaring, høgst relevant. I denne oppgåva er fire snøskred frå vintersesongen 2015-2016 undersøkt og kartlagt med terrestrisk laserskanning. Dataene frå dette, overflatemodellar med høg oppløysing, er bruka til validering av den to-dimensjonale numeriske snøskredmodellen RAMMS. Ved analyse av utløpssimuleringar i RAMMS er eit avgrensa sett parametrar som styrer utløpslengde av snøskred og skredtrykk mot konstruksjonar validert. Studien syner at RAMMS er eit nyttig verkty for å reprodusere utløpslengder av snøskred og skredtrykk mot konstruksjonar for det arktiske Svalbard. Med vidare arbeid og eit større datasett, kan ein utvikle retningsliner for friksjonsparametrar i RAMMS til bruk i risikokartlegging, vernetiltak mot snøskred og snøskredvarsling.eng
dc.language.isoeng
dc.subjectRAMMS
dc.subjectSvalbard
dc.subjectArctic
dc.subjectAvalanche Modeling
dc.subjectAvalanche
dc.titleDynamic avalanche modeling in Svalbard’s arctic environment Terrestrial laser scanning as a tool for model verificationeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-07-01T22:27:35Z
dc.creator.authorEiken, Mari
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58553
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55786/1/Masteroppgaven_Mari_Eiken.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata