Hide metadata

dc.date.accessioned2017-06-28T12:26:26Z
dc.date.available2017-06-28T12:26:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55777
dc.description.abstractDen undersøkte lokaliteten (id 137186) lå i en villahage i Møllesvingen 9b. I underkant av 200 m2 ble avdekket maskinelt. En rydningsrøys ble avdekket og snittet (S1) mens en nedgravning (S3) allerede var totalgravd under Byantikvarens registrering i 2010. Det ble ikke avdekket flere spor av forhistorisk bosetning eller jordbruk innenfor tiltaksområdet. Én trekullprøve fra S3 ble C14-datert til 2195-2040 f.Kr. Funn av dyrebein og leirkarskår indikerer at nedgravningen representerer en avfallsgrop, tilknyttet boplassaktivitet i området i yngre steinalder (MBN/SN). Det var ikke mulig å få ut daterbart materiale fra rydningsrøysen S1. Strukturen skal likevel trolig knyttes opp mot forhistorisk jordbruksaktivitet i området. Undersøkelsen ble gjennomført som et mindre privat tiltak. Prosjektleder: Bjarne Gaut.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleAktivitetsspor fra neolitikum. Møllesvingen 9B, Berg 48/21, Oslo kommune og fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSætre, Anja
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58543
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55777/1/RPT_Osl_Berg_M%C3%B8llesvingen9B_301213.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata