Hide metadata

dc.date.accessioned2017-06-28T09:40:20Z
dc.date.available2017-06-28T09:40:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55759
dc.description.abstractUtgravningen ble foretatt som ledd i anleggelsen av nytt Østfoldsykehus. På tre lokaliteter ble det undersøkt åtte hulveier (V1-V8) gjennom seks profilsnitt (profil A-F). Tre av veifarene (V1-V3) hadde en stratigrafi som tydet på flere faser; seks dateringer fra disse tyder på bruk i høy- og senmiddelalder. De øvrige fem hulveiene hadde enkel stratigrafi, og foreslås å være yngre enn V1-V3. Både terreng og bruksintensitet antas å ha hatt betydning for lagene i hulveiene. Hulveiene er trolig del av et større veianlegg mellom Visterflo og Vestvannet. Det ble ikke gjort gjenstandsfunn under undersøkelsen. Det katalogiserte materialet består av kullprøver. Prosjektleder: Ole Christian Lønaas.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleVegfar fra middelalder. Øsaker med Kalnes, 2044/1 og Øsaker, 2044/17. Sarpsborg kommune, Østfolden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorWenn, Camilla Cecilie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58526
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55759/1/RPT_Ost_Sarpsborg_Kalnes_181012.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata