Hide metadata

dc.date.accessioned2017-06-28T09:10:32Z
dc.date.available2017-06-28T09:10:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55757
dc.description.abstractI forbindelse med anleggelse av en parkeringsplass i Hunnbakken ble det foretatt en arkeologisk undersøkelse av bosetningsspor og gravminner på lokalitet id 116227. Utgravningsfeltet lå vest for Hunnebunn. Nærområdet er rikt på kulturminner, mest kjent er gravfeltene på Hunn beliggende 0,5-1,0 km mot nordøst. Til sammen ble 99 strukturer avdekket, hvorav 83 ble nærmere undersøkt. Av disse ble 34 avskrevet. I nordre del av feltet ble det undersøkt stolpehull etter to hus (C58033 og C58034). Husene er datert til hhv. mellom/yngre bronsealder og yngre bronsealder. Et av stolpehullene inneholdt 8 keramikkskår. Av andre bosetningsspor ble det gravd ut et ildsted, udefinerte groper og kokegroper (C58033). I søndre del av feltet ble det undersøkt to fotgrøfter (C58035 og C58036) og rester av en båtgrav fra merovingertid (C58037). Graven inneholdt blant annet 18 hele eller fragmenterte perler, 126 båtnagler av jern, tre beslag og kremerte bein. Prosjektleder: Ole Christian Lønaas.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor og gravminne. Grimstad Nordre 670/3, Fredrikstad, Østfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorDerrick, Michael
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58525
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55757/1/RPT_Ost_Fredrikstad_Grimstadnordre_280214.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata