Hide metadata

dc.date.accessioned2017-06-26T12:22:04Z
dc.date.available2017-06-26T12:22:04Z
dc.date.created2016-03-04T11:37:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationHagelund, Anniken Øverbye, Einar Hatland, Aksel Terum, Lars Inge . Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?. Tidsskrift for velferdsforskning. 2016, 19(1), 24-43
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55716
dc.description.abstractAktive vilkår for mottak av velferdsytelser er en felleseuropeisk trend. Dette innebærer at retten til velferdsytelser betinges av at mottaker deltar i en form for aktivitet, for eksempel arbeid for trygd (workfare), aktiv jobbsøking eller kvalifiserende aktiviteter i form av kurs og opplæring. Slike aktiveringskrav presenteres ofte som tiltak for å øke stønadsmottakerens humankapital og skal slik sett bidra til økt grad av selvhjulpenhet og selvstendighet. Disse aktive vilkårene krever eksistensen av et sanksjonsregime myntet på de brukerne som ikke oppfyller kravene. Slike sanksjonsregimer består av tre elementer: et informasjonssystem, et advarselssystem og et iverksettingssystem. Med utgangspunkt i en oversikt over handlingsrommet for sanksjoner i det norske trygde- og sosialhjelpssystemet, og empiriske studier av dette, viser vi hvordan sanksjonsregimet varierer fra ytelse til ytelse, blant annet med hensyn til formell institusjonalisering, kompleksitet og rom for skjønn. Avslutningsvis argumenterer vi for at kunnskap om hvordan sanksjonsregimer er utformet og praktiseres er viktig både fra et teoretisk og et praktisk perspektiv, og vi skisserer aktuelle problemstillinger for videre forskning.
dc.languageNO
dc.publisherFagbokforlaget
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleSanksjoner – arbeidslinjas nattside?
dc.typeJournal article
dc.creator.authorHagelund, Anniken
dc.creator.authorØverbye, Einar
dc.creator.authorHatland, Aksel
dc.creator.authorTerum, Lars Inge
cristin.unitcode185,17,7,0
cristin.unitnameInstitutt for sosiologi og samfunnsgeografi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1342198
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Tidsskrift for velferdsforskning&rft.volume=19&rft.spage=24&rft.date=2016
dc.identifier.jtitleTidsskrift for velferdsforskning
dc.identifier.volume19
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage24
dc.identifier.endpage43
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2016-01-02
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58483
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn0809-2052
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55716/1/sanksjoner_arbeidslinjas_nattside.pdf
dc.type.versionPublishedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial 4.0 International