Hide metadata

dc.date.accessioned2017-05-26T13:15:05Z
dc.date.available2017-05-26T13:15:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55516
dc.description.abstractAvhandlingen presenterer en kvalitativ undersøkelse av obligatorisk mekling for foreldre etter samlivsbrudd. Materialet for undersøkelsen består av lydopptak og utskrifter av et representativt utvalg på 154 saker der det ble utført alminnelig mekling, samlet inn i forbindelse med FORM-prosjektet, ledet av professor Odd Arne Tjersland. De tre studiene som utgjør doktorgradsarbeidet bygger særlig på de 38 høykonfliktsakene i FORM-materialet. Den første delstudien viser hvordan mekleren regulerer affektuttrykk og saksinnhold i samtalene inn mot et ”meklingsvindu”. Den andre gir en analyse av hvordan foreldrene og mekleren bruker begrepet ”barnets beste” på måter som bidrar til eskalering av konflikten. Den tredje bygger på fem saker som ble meklet av samme mekler, og omhandler særlig etableringen av en arbeidsallianse mellom mekleren og foreldrene, og mellom foreldrene. Samlet gir de funnene som presenteres i avhandlingen grunnlag for å anbefale meklere å legge betydelig innsats i å regulere samspillet mellom foreldrene i høykonfliktsaker. Meklerens regulering av foreldrenes følelsesmessige uttrykk og styring av saksinnholdet i diskusjonen, samt styrkingen av samarbeidsforholdet, synes å bidra til at foreldrene inngår realistiske avtaler. Diskusjoner om begrepet ”barnets beste” kan tvert imot øke konflikten mellom dem.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.relation.haspartArtikkel 1: Kjøs, P., Tjersland, O. A., & Roen, K. (2014). The mediation window: Regulation of argumentation and affect in custody mediation. Journal of Divorce & Remarriage, 55, 527-538. The paper is not available in DUO due to publisher restrictions. The published version is available at: http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2014.950901
dc.relation.haspartArtikkel 2: Kjøs, P., Madsen, O. J., & Tjersland, O. A. (2015): “Barnets beste” i mekling ved samlivsbrudd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52, 570-579. Artikkelen er ikke tilgjengelig i DUO på grunn av utgiverrestriksjoner.
dc.relation.haspartArtikkel 3: Kjøs, P., & Oddli, H. W. (2016): Alliance Formation in High Conflict Custody Mediation: A serial case analysis (under revisjon). Denne artikkelen er ikke tilgjengelig i DUO da den ennå ikke er publisert.
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1080/10502556.2014.950901
dc.titleObligatorisk foreldremekling i høykonfliktsaker. En kvalitativ studieen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.creator.authorKjøs, Peder
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58303
dc.type.documentDoktoravhandlingen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55516/1/Avhandling-Peder-Kjoes.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata