Hide metadata

dc.date.accessioned2017-05-22T07:06:54Z
dc.date.available2017-05-22T07:06:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/55453
dc.description.abstractProblemstilling: Elektive cholecystektomier er en vanlig operasjon. På Ahus kompliseres i overkant av 5% av cholecystektomiene av POSI. For å redusere forekomsten av POSI er det introdusert preoperative forebyggingstiltak. Pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender 24/7” har utviklet en sjekkliste med fire slike tiltak. I denne oppgaven skisserer vi muligheten for å innføre denne sjekklisten ved gastrokirurgisk avdeling på Ahus. Kunnskapsgrunnlag: Ved bruk av sjekklister viser studier reduksjon av komplikasjoner. Studiene er ikke entydige. Vedrørende effekten av profylaktisk antibiotika hos pasienter med lav risiko for infeksjon som gjennomgår elektiv lapraskopisk cholecystektomi har vi ikke funnet signifikant reduksjon av postoperative infeksjoner. For pasienter med høy risiko for infeksjon mangler det studier. Dagens praksis: Gastrokirurgisk avdeling, Ahus bruker allerede en sjekkliste som fylles ut av sykepleier i forkant av operasjon. Hår i operasjonsfeltet fjernes ved klipping, og pasientens temperatur kontrolleres før operasjonen starter. Det gis ikke rutinemessig antibiotikaprofylakse, det gjøres heller ingen individuell risikovurdering av pasientene Tiltak og indikatorer: Det foreslås tiltak for å bedre kunnskapene og motivasjonen, samt opprettelse av elektronisk skjema i DIPS. For å måle nytte og effekt av tiltakene, foreslås en prosessindikator der en ser på det antall pasienter der sjekklisten benyttes. Prosess, ledelse og organisering: Vi foreslår å opprette en prosjektgruppe som er ansvarlig for å implementere tiltakene. Vi planlegger å gjennomføre to sykluser med planlegging, utførelse, kontroll og korrigering (PUKK) over en periode på 15 uker. Prosjektgruppen informerer og instruerer alle involverte parter i avdelingen om de nye DIPS-verktøyene. Målsetninger er at aktuelle pasienter skal scores etter sjekklisten for trygg kirurgi og postoperative sårinfeksjoner, aktuelle pasienter skal scores preoperativt etter risikofaktorsjekkliste for om det er nødvendig med antibiotikaprofylakse. Alle som har en risikofaktor skal ha profylaktisk antibiotika. For å bedre etterlevelse og oppnå engasjement rundt prosjektet, legger vi opp til et program med vekt på opplæring og tilbakemelding gjennom hele prosjektperioden. Konklusjon: Det anbefales at kvalitetsforbedringsprosjektet gjennomføres.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleImplementering av preoperativ sjekkliste for forebygging av postoperative sårinfeksjoner ved elektive cholecystektomier - Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved gastrokirurgisk avdeling ved Akershus Univsersitetssykehusen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorWiull, Henriette
dc.creator.authorAustvoll, Eldar Stangeland
dc.creator.authorHjulstad, Kristine
dc.creator.authorHaualand, Randi
dc.creator.authorLinnsund, Marianne Dahl
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58246
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.rights.accessrightsopen
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/55453/1/K10-KLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata